VÄLKOMMEN TILL
NÄTTRABY EL

Med mer än 40 års erfarenhet av elinstallationer har vi
samlat på oss en bred kompetens och erfarenhet.
Vi har en stor portion yrkesstolthet och en
passion för det som vi gör och utför.

NYA REGLER FÖR ELARBETE

Vi följer Elsäkerhetsverkets nya regler för elarbete som började gälla den 1 juli 2017.

Genväg till mer information om den nya elsäkerhetslagen:

Vi utför elinstallationsarbete inom:
Bostäder  – Offentliga utrymmen
Övriga anläggningar för användning av el
Elnät – Elproduktionsanläggningar
Hissar och portar – Maskiner
Värme, kyla och ventilation
Kabelförläggning i mark

© Nättraby Elinstallationer AB     –    Webbdesign: esso@ezzo.se